Starta en Business Online

Internet öppnar många dörrar till oändliga
möjligheter för befintliga företagare och
nystartade entreprenörer.

Tjänster och produkter som tidigare endast kunde utföras och levereras lokalt har nu hela världen som kundbas. Teknik och sociala media gör att kostnad och tillgänglighet att starta och vidareutveckla företag online har minskat oerhört de senaste åren.

För blivande entreprenörer är Affiliate Marketing ett viktigt begrepp. Det innebär att du själv inte måste ha en egen affärsidé, skriva din egen affärsplan för att kunna starta en business på internet.

Det kan vara både utmanande och ansträngande att bygga upp en verksamhet på internet. Processen att starta blir något enklare och smidigare genom att använda ett affärssystem som är väl beprövat och som redan skapat goda resultat hos andra. Det underlättas när det finns tydliga och enkla steg att följa.

Plan att lyckas

Jag har under ett antal år arbetat med the Six Figure Mentors (SFM) och hjälper nu andra människor att skapa sin digital livsstil och sin digital inkomst.

SFM är en utbildningsportal som stegvis lär småföretagare och privatpersoner att starta och driva företag online. Utbildnings- och mentor programmet är utformat för att hjälpa medlemmarna att starta, skapa och driva företag som baseras på sina egna talanger och passioner.

Under hela processen att starta och bygga sin online business har Six Figure Mentors medlemmar tillgång till coaching från konsluter och ledare inom SFM.

Läs mera på Tjänster och program”

Lär dig marknadsföra online

Den utbildning och coaching som vi levererar i samarbete med SFM visar hur du marknadsför tjänster och produkter, antingen dina egna eller som affiliates eller partner till någon annans tjänst eller produkt.

Grundfärdigheter som;

  • att bygga en optimerad hemsida
  • hur du bygger och erbjuder en ’lead’ magnet
  • bygga upp relationer via online kanaler, sociala media genom att erbjuda värde till din marknad, kunder
  • konstruera strategiska försäljnings ´trattar´ (sales funnels)
  • hur du bygger en ’high ticket’ produktlinje
  • lead generation

 

Inkomstströmmar medan du lär dig

Du kanske inte har en produkt eller tjänst som du kan marknadsföra och sälja på internet idag. Men du vill skapa en passiv inkomst, lära dig marknadsföra på internet. Då kan du genom att SFM använda deras professionella affärssystem börja arbeta med det. Vilket ger inkomstströmmar i form av provision, och utan att själv göra försäljningen.

Six Figure Mentors utbildningsmoduler är klara att börja använda direkt. Vilket gör att du omgående kan börja marknadsföra SFM webbplatser där de olika produkterna finns. Du marknadsför, SFM kontaktar dina potentiella kunder och sköter även själva försäljningen. Och betalar ut provision för dina marknadsföringsinsatser.

Ett enkelt koncept. *Du får 40-50 % i provision av detaljhandelspriset på de produkter som du själv investerat i, samt 10% i provision på övriga produkter.

*Provisionen brukar ligga mellan $100 – $15000 per försäljning.

Läs mera på ”SFM Digital Business system”

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor