Välj en sida

Söndag eftermiddag och nästa veckas planering är klar. Jag gillar att sätta mig ner på söndag eftermiddag eller kväll och gå igenom kommande vecka. Det är tryggt att ha kontroll över veckans aktiviteter och vilka uppgifter som är prioritet.

Det gäller att hitta sitt eget sätt att planera, så det fungerar för dig. Det finns mängder av tips och trix därute. och det går inte att använda sig av alla. Framgångsrika personer håller sig de vanor som ger bäst resultat. Det gäller att fokusera på rätt sak vid rätt tidpunkt.

stay focused

5 sätt att få mera gjort under veckan

 

Starta dagen fokuserad

Det är svårt att vara koncentrera sig och vara produktiv om du ständigt blir distraherad. Att starta dagen fokuserad kan handla om att meditera, visualisera, träning i någon form. Genom att vara fokuserad och ha ett organiserat sinne är det lättare att få uppgifterna gjorda.

Ett bra sätt att behålla fokus är att sitta bekvämt vid skrivbordet. Samt att inte ha ha framme saker som inte hör till den arbetsuppgift som ska fokuseras på.

Bemästra din tid – Bemästra ditt liv

Den mest värdefulla tillgången vi har i vårt arbete är tid. Du har i genomsnitt 2 400 minuter varje vecka. Tid kan varken sparas eller återvändas. Du kan uppnå mycket under en vecka om du vet vad du ska göra varje timma under din arbetsdag / arbetsvecka.

Avsätt tid för varje specifik uppgift du behöver ha gjort varje dag. De dagliga uppgifterna ska vara realistiska, uppnåeliga och tidsbundna. Tidsbegränsningen gör dig mera fokuserad och effektiv.

Det finns appar som kan hjälpa dig att fokusera under viss tid och ta paus regelbundet. Jag brukar jobba i 50 minuter och paus i 10 minuter. Rörelse av viktigt att lägga in regelbundet under dagen. Vi behöver korta pauser för återhämtning, för att orka alla uppgifter under dagen.

En sak i taget

Att göra klart en sak i taget, att fokusera på en sak gör att uppgifterna lättare och snabbare blir klara. Öva på att bli bättre och bättre på att hantera en uppgift i taget. Det är en ständig påminnelse till mig själv! Jag har kvar en dålig gammal vana att ständigt vara beredd på att ”släcka bränder” dagligen. 

När något nytt har fått vår uppmärksamhet som inte finns på dagens lista att göra, så om du kan delegera gör det, annars ha som vanan att tar det under två minuter gör det på en gång. Annars schemalägga det en annan dag.

Veckouppgifter

Veckouppgifterna ska vara en del uppgift av de stora målen. Att koppla små åtgärder till större mål ska göra att vi har lättare för att fokusera och få saker klara.

Så även de lite tråkigare uppgifterna har sin funktion att fylla.

Fokus på en sak varje dag

Planera nästa dag kvällen före.

När du har mycket att göra kommer troligen inte alla uppgifter bli färdiga under dagen. Börja arbetsdagen med den uppgift som är viktigast först.

Hitta din mest produktiva tid under arbetsdagen till den ‘svåraste’, eller kanske tråkigaste uppgiften.

Hoppas du får en bra och produktiv vecka 🙂
produktiv

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor