Ansvarsfriskrivning 

samt RESULTAT & RESULTAT UPPLYSNINGSKRAV

Det förekommer risker med att driva egen verksamhet och det kan betyda att du förlorar din investering helt dvs att du inte får investeringen tillbaka.

OBS: Arbeta Platsoberoende / Karin Sundquist marknadsför sina egna och andra företags produkter och tjänster via denna webbplatsen.

Är det ett annat företags produkt/tjänster som marknadsförs, framkommer detta tydligt.

Dessa företagen har tydliga ansvarsfriskrivningar på deras webbplatser som du ska läsa.

Förekommer det några inkomster eller resultaträkningar eller resultat eller exempel på intäkter, är det bara uppskattningar om vad som är möjligt och vad vissa människor har tjänat. Det finns ingen garanti att Du gör likaså. OM DU litar på våra siffror eller våra samarbetspartners siffror, måste du acceptera risken att du inte själv får dessa siffror.

Där specifika resultatsiffror används och hänförs till en person eller företag har dessa personer och företag haft dessa intäkter. Det finns ingen garanti att Du gör likaså. OM DU litar på våra siffror, måste du acceptera risken att DU inte själv får dessa siffror.

Alla fordringar eller representationer vad gäller resultat, vinst på denna webbplats, är inte att betrakta som en medelinkomst. Vittnesmål är inte representativa.

Det kan finnas påstående om resultat men de ska enbart användas som en indikation, uppskattning på din framtida framgång eller resultat men det medför ingen garanti.

Dina resultat är baserade på många faktorer. Vi har ingen möjlighet att veta vilket resultat du kommer att få, eftersom vi inte vet, din bakgrund, din arbetsmoral, eller ditt affärsmannaskap eller praxis. Därför kan vi inte garantera eller antyda att du kommer att tjäna några pengar. Det finns ingen garanti. OM DU litar på våra siffror, måste du acceptera risken att du kanske inte får dessa siffror själv.

Fatta beslut baserat på någon information som presenteras på Karin Sundquists webbplats, bör bara göras med vetskapen om att du kan uppleva betydande förluster, eller inte tjäna några pengar. Endast riskkapital bör användas.

Alla de produkter och tjänster vi erbjuder från våra samarbetspartners är för utbildnings-och informationssyfte. Du bör vara försiktig och rådfråga kvalificerade tjänstemän. Kontrollera med din revisor, advokat eller professionell rådgivare, innan du agerar på den här eller någon annan information.

Användare av denna webbplats eller de produkter/tjänster vi erbjuder genom våra samarbetspartner bör göra sin egen undersökning när det gäller att göra affärsbeslut. All information, produkter och tjänster som har tillhandahållits bör verifieras av dina egna kvalificerade yrkesmänniskor. Vår information, produkter och tjänster som erbjuds på denna webbplats bör noggrant övervägas och utvärderas, innan ett affärsmässigt beslut tas, om huruvida du ska lita på dem. Alla yppanden och friskrivningsklausuler görs häri eller på någon av de webbplatser som Karin Sundquist äger.

Godkänner Du vårt företag ,är vi inte ansvariga för din framgång eller misslyckande för ditt företag eller beslut som rör information som finns på denna webbplatsen eller av vårt företag.

Då alla människor har olika bakgrunder, erfarenheter och arbetsmoral så kan vi inte garantera ditt resultat på något sätt.

Denna webbplats drivs under avtal, genom: Karin Sundquist

e-post: karin@karinsundquist.com

 

Copyright © 2017 – Karin Sundquist – All Rights Reserved

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor